OVER ONS

inVENtief DAT ZIJN DE BURGERS VAN VENRAY!

We zijn een onafhankelijke lokale politieke partij in Venray die de belangen behartigt van alle inwoners van Venray en de kerkdorpen.
We hebben als doel het politieke beleid, het functioneren van de gemeentelijke organisatie en de wijze waarop politiek wordt bedreven, te verbeteren.
We maken ons zorgen over de wijze waarop met de belangen van de burgers wordt omgegaan. Er wordt over de burger gepraat, maar onvoldoende met de burger.

Venray is een stad met vitale dorpskernen waar het prettig is om te zijn, te leven, te wonen en te werken. Lokale politiek is erg belangrijk in Venray. Immers, in Venray gebeurt het en niet in de provincie of in Den Haag. Achterkamertjespolitiek komt niet voor in de strategie van inVENtief. Zeker nu de bezuinigingen ten uitvoer moeten worden gebracht is het extra belangrijk om open en transparant mee te doen in het politieke spel. Peil de mening van de burger. inVENtief werkt hier hard aan.

ONS IDEAALBEELD
Onze raadsleden Tino Zandbergen en Ahmet Kocyigit zet zich deze raadsperiode in voor inVENtief en willen er mede voor zorg dragen dat inVENtief NOG STERKER in de gemeenteraad wordt vertegenwoordigd. Dit doen zij met de steun van de uitgebreide commissie-pool. Dit is een enthousiast team mensen wat de raadsleden voedt met info. De commissie-pool bestaat uit burgers/ondernemers/specialisten/geïnteresseerden/e.a., een afspiegeling van de samenleving, lees meer over de commissie-pool

inVENtief wil een gemeente waarin wonen, werken, natuur en ontspanning in evenwicht is. Iedereen kan aangenaam wonen en er is een ruime keus uit allerlei banen. Natuur en landschap zijn harmonieus verweven met bebouwing en economische en agrarische activiteiten. Je bent blij en trots inwoner van de gemeente Venray te zijn, want in Venray telt de mening van iedere burger en individuele problemen krijgen naar behoren aandacht.

Ouderen en kwetsbaren krijgen alle kansen om in de samenleving mee te kunnen doen.
De belastingdruk is voor iedereen begrijpbaar en draagbaar.
Er is veel zorg voor de openbare ruimte en het historisch erfgoed wordt waar mogelijk in stand gehouden. Er is een ruim aanbod aan culturele voorzieningen met mogelijkheden voor alle burgers. Het parkeren is geen last maar een lust. Er is een netwerk van (kleine) scholen aanwezig met hoogwaardig onderwijs voor iedereen.
Burgers helpen hun gemeente vooruit met allerlei projecten die zinvol zijn voor de lokale gemeenschap. Zij doen dit omdat zij zich verbonden voelen met elkaar en hun leefomgeving. In gebouwen met kenmerkende architectuur is innovatieve en gedegen werkgelegenheid ondergebracht. De intensieve veehouderij kan niet meer overal en steeds grootschaliger groeien. Zij is ondergebracht op agrarische bedrijventerreinen waardoor natuur en landschap wordt gespaard. De eentonige hallen op de industrieterreinen worden gezien als missers uit het verleden en zijn niet voor herhaling vatbaar. Dit alles wordt gerealiseerd door een klein, maar hoog opgeleid, ambtelijk apparaat.

Dit is het ideaalbeeld van Venray dat inVENtief voor ogen heeft.

Hieraan heeft inVENtief met een enthousiaste groep mensen al heel wat jaren hard voor gewerkt. We hebben onze stem in deze zaken laten horen, steeds weer.
Een eigentijds, kritisch geluid dat vaak afwijkt van de gevestigde landelijke partijen in Venray. Wij volgen geen landelijke partijlijn. Wij hebben een eigen blik, zijn rechts noch links en hoeven dat ook niet uit te dragen.
Wij willen hiermee doorgaan en groeien zodat er meer mogelijkheden komen om ons ideaalbeeld van Venray te realiseren. Wij willen terug naar de menselijke maat. Wij geven iedereen de mogelijkheid hieraan mee te doen. Onze bijeenkomsten zijn altijd openbaar. Scholing en informatie zijn voor iedereen beschikbaar.