INVENTIEF EN PP2 FUSEREN!

PERSBERICHT (24-04-2016)

“Samen lokaal nog sterker”

Twee Venrayse lokale politieke partijen fuseren

logo def

De lokale politieke partijen PP2 en inVENtief bundelen hun kracht in de gemeente Venray en doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 als VENRAY Lokaal.

Woensdag 24 mei gingen de leden akkoord met de oprichting van de nieuwe partij, VENRAY Lokaal. In de raadszaal van Venray kreeg Burgemeester Hans Gillissen de eer de taart, met het nieuwe logo, aan te snijden en wenste hen veel succes. Ter plekke werd ook het beginselprogramma gepresenteerd. VENRAY Lokaal staat voor een lokale samenleving waar talenten benut en gedeeld worden, waar diversiteit wordt omarmd en de mens zich, los van werk en inkomen, het beste uit zichzelf haalt. Gewoon doen wat nodig is, goed voelt en anderen tot voorbeeld zijn. De doorgeslagen individualisering inruilen voor solidariteit en samenwerking.
collage

Aanleiding
Volgens het Signalement Politieke Versnippering van de Raad voor Openbaar Bestuur vormt de versnippering van het lokale politieke landschap een toenemend probleem. Venray heeft 8 van de 27 raadszetels bezet door lokale partijen. Bijna 30% van Venray stemde lokaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. PP2 en inVENtief behaalden samen 5 zetels, bijna 6. In de huidige raadsperiode is duidelijker geworden dat beide partijen het lokale beleid vrijwel op dezelfde wijze vorm wensen te geven. Bekeken werd door de fractievoorzitters Carla Brugman en Tino Zandbergen of een politieke samenwerking mogelijk zou zijn, wat leidde tot een fusievoorstel aan beide besturen. Diverse interne werkgroepen hebben afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt aan dit samenwerkings- en fusietraject.

Lijsttrekker
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen blijven inVENtief en PP2 nauw samenwerken. Wie uiteindelijk de nieuwe kar gaat trekken is nog niet besloten. Dat bepalen de leden van de nieuwe partij. De komende maanden wordt volop gewerkt aan een kwalitatieve goede kieslijst. “We hebben absoluut de ambitie om ook verantwoordelijkheid voor het college te gaan dragen”, zeggen Carla Brugman en Tino Zandbergen. 17 Juni vindt “De Spiegel van Venray” plaats. Burgers kunnen in deze bijeenkomst hun mening geven over hun dorp. Van daaruit wordt het verkiezingsprogramma geschreven. “VENRAY Lokaal is vóór en vooral ook dóór inwoners van Venray” aldus de bestuursvoorzitter Cor Vervoort.

VENRAY Lokaal roept inwoners op om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, raadscommissies of als wethouder. “Met uw hulp kunnen we een sterk lokaal front vormen”.

Logo Inventief 2013 kleinlogo pp2

Comments are closed.