COMMISSIES

De gemeenteraad van Venray heeft deze raadsperiode 3 raadgevende commissies ingesteld:

  • Commissie Leven
  • Commissie Werken en Besturen
  • Commissie Wonen

Zij zijn raadgevend, dat wil zeggen: zij adviseren aan de gemeenteraad over te nemen besluiten. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken voordat ze in de raad worden behandeld. In de commissie is namelijk meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken, ook zijn er ambtenaren aanwezig die nog nadere toelichting kunnen geven. Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het ‘inspreken’ waar inwoners vragen kunnen stellen/hun mening kunnen geven. De vergaderingen zijn openbaar en hiervan worden geluidsregistraties gemaakt.
De commissievergaderingen (en raadsvergaderingen) zijn LIVE en achteraf via de gemeente website van Venray te beluisteren via: http://venray.raadsinformatie.nl/dashboard

inVENtief bemant de 3 commissies met steeds minimaal 2 personen (maximaal 4).
Het is daarnaast mogelijk dat een raadslid aansluit bij deze commissies, inVENtief wil het commissiewerk echter zoveel mogelijk laten doen door commissieleden.
inVENtief probeert de commissie-pool zo in te richten dat het een “afspiegeling van de samenleving” betreft, zoals de politiek moet zijn, volgens inVENtief.
Indien U ons team wilt versterken, laat dan wat van U horen!

Tino Zandbergen

Ahmet Kocyigit

De raadsleden van inVENtief zijn: 
Tino Zandbergen
en Ahmet Kocyigit.
inVENtief maakt ook nog gebruik van een “denktank” en diverse “informanten”, dit zijn o.a. “gewone Venrayse burgers”, ondernemers en andere politiek geïnteresseerden.
We willen zo DICHT MOGELIJK bij de burger staan.

De commissiepool van inVENtief bestaat uit:

Cees de Vocht

Ahmed Ouaazzi

Mieke Beerkens

Peter Custers

Laura Puts

Elly Sanders

Ilhan Polat

Ruud Assen

Johan Thomassen

Amina Sebbar