FRACTIE

fractie Inventief tinoRAADSLID Tino Zandbergen

„Rooj mien däörp ien de Pieël“

Dat is Venray voor mij geworden nadat ik er vanaf mijn geboorteregio Salland in Overijssel, via het Oost-Groningse Oldambt in 1970 neerstreek. In het Oldambt was het eind jaren 60 een heftige tijd. Werkloosheid en stakingen in de strokartonindustrie tekenden de samenleving. Ik heb zelfs nog een aantal jaren gewerkt met een wethouder van de communistische partij. Heel bijzonder en leerzaam voor wat betreft mijn kijk op de ontwikkeling van de samenleving.
Venray maakte in de jaren ’60 en ’70, mede onder invloed van de vestiging van Rank Xerox, een sterke industriële ontwikkeling door. Het groeide in inwoneraantal en onderging maatschappelijke veranderingen.

De gemeentelijke organisatie moest daarvoor worden aangepast en de toenmalige burgemeester Frans Schols gaf mij de gelegenheid om Venray op het terrein van sport- en jeugdzaken verder mee uit te bouwen.
Om Venray ook landelijk op de kaart te zetten werd in 1971-1972 deelgenomen aan de populaire nationale en Eurovisie TV-competities Zeskamp en Spel Zonder Grenzen.
Trainers, het comité en ik als zakelijk leider, werkten er aan een team te maken van een gevarieerde selectie jonge sporters uit de gehele gemeente.
Dat we daarin slaagden blijkt uit het feit dat we nationaal TV-kampioen werden, een Europese landenoverwinning behaalden en een 2e plaats in de Europese finale in Lausanne veroverden.
Ook toen zat er veel dynamiek in de Venrayse samenleving en de kerkdorpen. De veel geprezen burgerparticipatie waar het college van burgemeester en wethouders de afgelopen raadsperiode de mond van vol had is in feite niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken.
Niet het voornemen maar het vermogen om mensen samen te binden is belangrijk en dat is waar inVENtief voor staat. In Limburg ben ik actief geweest als voorzitter van de sectie jeugdvoetbal van de KNVB en in Venray jarenlang als voorzitter van zwemvereniging Spio. Nu ben ik nog maatschappelijk actief als bestuurslid van de stichting die de St. Jozefkapel in Smakt mede in stand houdt en als voorzitter van de steunstichting van Spio.
Als consultant/procesmanager voor lokale overheden op het terrein van welzijn-, sport- en onderwijsvoorzieningen kom ik al vele jaren bij allerlei verschillende gemeentes in Nederland. Daardoor heb ik veel geleerd van de verscheidenheid in regionale bestuursculturen in Nederland.
Door deze ervaring in plaatselijk perspectief te plaatsen kan ik voor inVENtief beter als raadslid functioneren. Besluiten van de gemeenteraad gaan over Venray en dus moet de burger centraal staan om de juiste balans te vinden.
Mensen vragen wel eens wat kleine partijen te zoeken hebben in de gemeenteraad. Welnu het antwoord is simpel. Kleine partijen, en dus ook inVENtief, dwingen regentencoalities tot waakzaamheid. Lokale partijen houden de vinger aan de pols wanneer de besluitvorming weer af dreigt te glijden in de beslotenheid van de achterkamertjes.
Transparante discussie over moeilijke politieke thema’s en geen schimmige politieke afspraken, daar gaat inVENtief ook nu weer de verkiezingen mee in. De burger is mondig en moet om zijn mening gevraagd kunnen worden bij gevoelige besluitvorming. Waarom dan geen referendum in voorkomende gevallen? En waarom geen ombudsman wanneer blijkt dat de burger het gevoel heeft onvoldoende gehoord te zijn? Zomaar wat speerpunten van inVENtief. Samen met de fractiegenoten van de steunfractie werken wij hard om ons
ideaalbeeld
van Venray waar te maken.
Ook zin om mee te doen aan de politieke uitdaging van inVENtief? Laat wat van je horen…

RAADSLID Ahmet Kocyigit

fractie Inventief ahmet

“Venray, the place to be for me!”

Jazeker, zonder dat het mij gevraagd wordt. Ik ben een Venraynaar van Turkse afkomst en woon met mijn vrouw en 5 kinderen sinds 1979 met ontzettend veel plezier in Venray.
Omdat ik op 27 oktober 1963 in Arakli/Turkije geboren ben was het als 16-jarige bij mijn komst naar Nederland stevig aanpoten. Het werd mij namelijk snel duidelijk dat bij het opbouwen van een goed verblijf en bestaan, het machtig zijn van de Nederlandse taal, heel erg belangrijk is. Zonder goede communicatie in een nieuw vaderland ben en blijf je op achterstand. Mijn vader, die in 1965 al naar Nederland was gekomen, maakte mij dit dan ook direct duidelijk.
In Turkije had ik mijn scholing (basisschool, middelbare school en lyceum) steeds met succes doorlopen.
In 1980 ben ik Nederlands gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hierna besloot ik in 1987, na een vijftal jaren gewerkt te hebben, de 5 jarige opleiding SOMA-MO Turks te gaan studeren. Ik had een vakkenpakket met o.a. economie, maatschappijleer, Osmaans, Turkse en Nederlandse taal en cultuur en taalwetenschappen.
Na weer 5 jaar gewerkt te hebben werd ik steeds vaker ingezet als tolk. Daarom besloot ik toen de opleiding Rechten voor Tolken aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven te volgen.
Ik werd toen, met veel plezier, tolk en vertaler bij het Tolk en Vertaalcentrum Nederland. Gezien mijn interesse in de maatschappij en mijn sociaal democratisch doen en denken kon ik hierin mijn ei volledig kwijt.
In Venray heb ik mij op verschillende maatschappelijke terreinen vrijwillig ingezet. Van voorzitter van het Turkse jongerencentrum, voorzitter van het platform minderheden en voorzitter van de stichting Turkse Gemeenschap Venray, waar ik vanaf 2012 nog steeds bestuurslid van ben.
In 2002 ben ik door de Venrayse burger als raadslid gekozen voor de PvdA in de gemeenteraad. In 2014 ben ik heel bewust overgestapt naar de lokale politieke partij inVENtief. Mij werd gaandeweg duidelijk dat de lokale politiek de burger veel directer aangaat dan de landelijke partijen.
Het programma van inVENtief is aansprekend en stelt de burger centraal. De manier waarop inVENtief in de gemeenteraad politiek bedrijft is helder en gericht op inhoud. In de (steun)fractie telt iedereen mee en wordt de kans gegeven om zijn of haar mening naar voren te brengen.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen had inVENtief op 11 stemmen na bijna 3 zetels veroverd, de burger gaf een duidelijk signaal. Helaas is het bij 2 raadsleden gebleven, maar toch nog altijd verdubbeling voor inVENtief. Met voorkeurstemmen zit ik nu naast onze fractieleider Tino Zandbergen wederom in de gemeenteraad van Venray, en met plezier.
Natuurlijk is het mijn taak om ook de algemene politieke issues tot mij te nemen en uit te dragen. De sterke thema’s van inVENtief hebben evenwel mijn boven gemiddelde belangstelling. Thema’s die ik beluister in de samenleving zoals: Bescherming van kwetsbaren en minder bedeelden, een ouderenbeleid, het gratis parkeren, de werkgelegenheid en jeugd- en jeugdwerkloosheid.
Ook de aandacht die besteed wordt aan de zorg voor de steeds vergrijzende samenleving en voor culturele minderheden en het milieu spreken me aan.
Binnen inVENtief ben ik verder actief als mentor tussen de autochtone en allochtone medemens. Mijn opleiding komt mij daarbij goed van pas.
Ik besef dat er veel politiek werk te doen is, maar na de verkiezingen in maart 2014 heb ik de mouwen extra opgestroopt om het programma van inVENtief uit te dragen en te ondersteunen.
Gezamenlijk doen we ons best om bij de volgende verkiezingen een NOG beter resultaat neer te zetten.
Venray verdient dat!