ALG. BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA 2017

Lees hier onze Algemene Beschouwingen voorjaarsnota 2017.

De algemene beschouwingen van alle partijen staan op de agenda (agendapunt 29) voor de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2017.
U bent van harte welkom plaats te nemen in het publiek.
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Uiteraard is deze vergadering ook LIVE te volgen, of achteraf na te luisteren via http://venray.raadsinformatie.nl en via Omroep Venray RADIO.

De voorjaarsnota en de algemene beschouwingen kunt u hieronder openen/downloaden als PDF.

gemeentelogo-vjn-300x62logo-algemene-beschouwingen

 

 

 

Wat is eigenlijk een voorjaarsnota?

De voorjaarsnota is de voorbereiding van de programmabegroting.
De voorjaarsnota is een flink boekwerk vol met de kaders van het beleid voor het komende jaar, inclusief de nieuwe beleidswensen. Zo stippelt de raad de hoofdkoers uit voor de begroting en de meerjarenraming. De raad legt er bv. in vast wat er met de gemeentelijke belastingen moet gebeuren. Daarnaast is de voorjaarsnota ook de eerste tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar. De voorjaarsnota heet naar het jaar waarin hij wordt vastgesteld, maar gaat over het daaropvolgende jaar. De voorjaarsnota 2017 gaat dus over het jaar 2018!
Het college biedt de raad de voorjaarsnota aan. Vervolgens geeft de raad aan of het instemt met de kaders voor de komende begroting en de nieuwe beleidswensen.
Elke partij geeft zijn visie op de voorjaarsnota door “algemene beschouwingen” te schrijven, hierna volgt nog een “memorie van antwoord”, dus een reactie van het college hierop.
Daarna volgt de raadvergadering.
In de voorjaarsnota is ook een meerjarenraming opgenomen. De reden daarvoor is dat veel beleid loopt over meerdere jaren.
In November wordt dan de programmabegroting getoond.

Comments are closed.